Byhaven trinn 2 - 54 NYE leiligheter i alle størrelser midt i byen

Tordenskjoldsgate 36

2 400 870 — 12 021 350,-

Visning


Areal

39 — 119 m2

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

  • Anne Sofie K Førde

Beskrivelse

Fra BYhaven ble lansert første gang, har det vært en utrolig reise. Den responsen prosjektet fikk, gjorde oss bare enda tryggere på at vi hadde truffet riktig. Sammensetningen av leilighetstyper og størrelser, kombinert med masse kvaliteter både inne og ute har gjort BYhaven til noe helt unikt.

Nå vender fasaden ut mot Tordenskjoldsgate og Kirkegata - men innsiden rommer fortsatt byens flotteste have.

Trinn 2 blir siste byggetrinn. 54 nye leiligheter - 54 nye muligheter.

Sammen med arkitektene Maria Claire Pedersen og Erik Asbjørnsen hos ARK-NET, har vi jobbet frem løsninger hvor alle disse godene har fått kommet til sin rett - og vi tror alle kan realisere sin bydrøm her.

Arkitektene uttaler: "Prosjektet er unikt i det at man får mulighet til å forme 2/3 av et av byens kvartaler. Vi har dermed hatt mulighet til å leke med de store romdannelsene og å skape noe unikt for Kristiansand. Kvartalets plassering i byen, ved Markensgate og nærme Baneheia, samt mulighetene for og potensiale som stedet har iboende, har vi strebet etter å foredle og videreføre i utformingen.

Ved å legge gjennomgående leiligheter langs gateløpene, muliggjør dette boliger som både tar del i gatens liv, samtidig som de henvender seg til et indre rom og en fantastisk hage. Målet har vært å gi prosjektet en tosidig opplevelse av både urbanitet og opplevelse av rom inn mot hagen. Det å kunne tilby boliger ved Markensgate i tillegg til solrike opplevelser i egen hage, gjør BYhaven til det unike som man ikke finner andre steder."

Vårt visningskontor i Kristian IV gate 26 er åpent hver onsdag fra kl. 1000-1500

Oppdragsnummer

10-19-9040

Adresse med betegnelse

Tordenskjoldsgate 36, Gnr. 150 Bnr. 657 i Kristiansand kommune.

Beliggenhet

BYhaven ligger midt i Kvadraturen, med Markensgate bare 50 meter unna. Det betyr butikker, folkeliv, sosiale møteplasser og koselige kafeer du kan utforske.

Med beliggenheten BYhaven har i Kvadraturen, er også naturen en flott del av nabolaget. Bymarka med Baneheia ligger bare noen meter unna. Her finner du natur, turløyper og badeplasser de færreste byer kan by på.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Standard

Leilighetene ligger i 2. til 6.etasje. I 1. etasje blir det næringsarealer med butikk/forretninger, og i underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser.

Enkel byggebeskrivelse:

Hoved- konstruksjonen i bygget er basert på betong og ytterveggene får teglstein kombinert med en type fasadeplater, beslag/treverk og puss. Vinduer leveres i tre med alu. bekledning utvendig. Balkongdekkene leveres i betong, med Royal-impregnerte terrassebord som overflate. Balkongrekkverkene utføres i plater/puss, aluminium og glass.

Vegger: Innervegger i betong eller gips som sparkles jevne for underlag til maling, eller for fliser.
Gulv: I stue, kjøkken, soverom og entré/hall legges 1-stavs matt lakkert eikeparkett.

Kjøkken: Det leveres kjøkkeninnredning fra Strai eller lignende m/hvitevarer (stekeovn, koketopp, kjøkkenhette, kombikjøl og oppvaskmaskin).
Leiligheter opp til 70 kvm: Veil. Kr. 75 000,-
Leiligheter over 70 kvm: Veil. Kr. 100 000,-
Leiligheter over 90 kvm: Veil Kr. 125 000,-

Bad: Gulv og vegger leveres med keramiske fliser i god kvalitet. - Vegghengt toalett, Hvit blank innredning og Showerama dusjvegger/kabinett.

For øvrig:
Leilighetene er tilknyttet fjernvarmenettet til Agder energi. Det leveres også 10 stk. downlights pr. leilighet.

Kjøper vil få mulighet til tilvalg og endringer på andre utførelser og prisklasser. Se vedlagte prospekt med byggebeskrivelse og romskjema for øvrig informasjon om standard.

Diverse

Prosjektet hjemmeside: www.by-haven.no Her finner du boligvelger og mye informasjon.

Besøk også vårt salgskontor i Kristian IV's gate nr.17 - Kontoret er bemannet hver dag denne uken mellom kl. 10-1500

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller. Parkeringsplassene koster kr. 350 000,- pr. stk. og det er valgfritt å kjøpe parkeringsplass for sameierne.

Oppvarming

Gulvvarme i alle rom med unntak av soverom/alkove som vannbåren varme - Leilighetene er tilknyttet fjernvarmenettet til Agder energi

Tomt

CA. 5020 kvm - Arealet er ikke eksakt og avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Eierform: Eiet tomt
Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning over næringslokalene i 1.etasje. Se utomhusplan for detaljer. Hagen blir kun for beboerne.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert etter Plan nr. 1280 - Kvartal 2. detaljregulering. Datert 26.10.2015/09.11.2015. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er den del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Heftelser / Rettigheter

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler, og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen samt omkostninger forfaller til betaling ved overtakelse.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fastpris . Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Visning

Vårt visningskontor i Kristian IV gate 26 er åpent hver onsdag fra kl. 1000-1500

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Jurist / Eiendomsmegler MNEF Eivind Sæbø Severinsen

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-19-9040. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Varsle meg når det kommer nye boliger fra oss i nærheten av mitt område